Vereisten voor een zakenvisum voor Saoedi-Arabië Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn bij aankomstdatum.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visumcentrale.be/photo-service. VisumCentrale zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Introductiebrief

  Een originele introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Introductiebrief service om er zeker van te zijn dat de introductiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar https://visumcentrale.be/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld introductiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug


  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:
  • Een originele stempel bevatten van het bedrijf
  • Een originele handtekening bevatten

 4. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief met vermelding van de naam van de aanvrager, afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Saoedi-Arabië.

 5. Zorgverzekering

  De ambassade van Saoedi-Arabië eist dat alle aanvragen vergezeld worden met een ziektekostenverzekering van een erkende zorgverzekeraar.  VisumCentrale zal deze verzekering namens u aanvragen tijdens het indienen van uw visumaanvraag. Vul het Saoedi-Arabië Zorgverzekeringformulier in dat u aantreft in het VisumCentrale-aanvraagpakket. De ambassade van Saoedi-Arabië brengt hiervoor €12 registratiekosten in rekening boven op de kosten voor de zorgverzekering

 6. Registratie Saoedi-Arabië

  De ambassade van Saoedi-Arabie laat geen persoonlijke aanvragen toe en u dient gebruik te maken van een goedgekeurde agentschap zoals CIBT. De ambassade vereist dat het agentschap een registratieformulier invult namens de reiziger. De kosten voor het invullen van dit onlineformulier bedragen €50,00 excl. De kosten voor de online registratie zijn inbegrepen in de servicekosten.

  Het registratieformulier moet door de aanvrager ondertekend worden. VisumCentrale zal, zodra de complete aanvraag binnen is, het formulier opsturen naar de aanvrager. Deze moet het formulier ondertekenen en vervolgens ingescand terugsturen naar VisumCentrale

 7. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
  • Ingevuld worden met zwarte inkt

 8. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Belangrijke informatie

Reizen via Madinah of Jeddah Airport
Houders van een Toerisme eVisum mogen gedurende de Hadj seizoen van 30 mei t/m 28 juni het land niet inreizen via Madinah of Jeddah Airport. 

Vereisten voor een toeristenvisum voor Saoedi-Arabië Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Toelatingseisen en Documentatie

  De regering van Saoedi-Arabië werkt met een digitiaal visumsysteem. Een e-Visa is een elektronische toestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort meer geplaatst.

  Om hiervoor in aanmerking te komen moet de reiziger:

  • Een paspoort hebben dat minstens zes maanden geldig is bij aankomst met minimaal één lege visumpagina
  • Een bewijs van voldoende financiële middelen hebben
  • Doorreis-of retourtickets kunnen overleggenen
  • In het bezit zijn van een bewijs van een hotelreserving
  • Alle vereiste documenten hebben voor de volgende bestemming

  Om het aanvraagformulier in te vullen moet de reiziger het volgende verstrekken:

  • Een pasfoto
  • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Vraag uw eVisum nu aan door uw gegevens te verstrekken op het orderformulier. Wij zullen de rest voor u doen en u via e-mail op de hoogte houden over de voortgang van uw aanvraag.

 2. Zorgverzekering

  De overheid van Saoedi-Arabië eist dat alle aanvragen ingediend worden met een verzekeringspolis van een goedgekeurde provider. De verzekering moet afgesloten zijn bij een verzekeringsmaatschappij in Saoedi-Arabië. VisumCentrale zal deze verzekering namens u afsluiten tijdens het aanvragen van het eVisum. De overheid van Saoedi-Arabië rekent een bedrag van 180 SAR per verzekeringspolis, dit is al inbegrepen in de consulaire kosten.

 3. Visumgeldigheid

  Een Saoedische eVisum is een visum met meerdere inreizen en is geldig voor een jaar. Het staat een verblijf toe van maximaal 90 dagen.

 4. Kinderen onder de 18 jaar

  Aanvragers onder de 18 jaar moeten vergezeld worden door een ouder/voogd.

 5. Visumvoorwaarden

  Alle aanvragers moeten zich houden aan de lokale gebruiken en etiquette. Bezoek deze pagina voor meer informatie.

Saoedi-Arabië visum

Wilt u weten hoe een visum voor Saoedi-Arabië eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Saoedi-Arabië om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Saoedi-Arabië bekijken


 

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed...Gebruik de VisumCentrale ophaaldienst.  Een koerier van CIBT haalt uw documenten op, waar u ook bent. Onze snelle en simpele service garandeert dat uw visumaanvraag binnen een werkdag bij de ambassade ligt.

Bel +32 2 770 07 71 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor VisumCentrale

Snel. VisumCentrale biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van VisumCentrale helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. VisumCentrale waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.