Vereisten voor een zakenvisum voor Rusland Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visumcentrale.be/photo-service. VisumCentrale zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Maak gebruik van onze Digitale Introductiebrief service om er zeker van te zijn dat de introductiebrief voldoet aan de specifieke vereisten van de ambassade. Ga naar https://visumcentrale.be/bcl-order om de aanvraag te beginnen.

  U kunt ook gebruikmaken van de voorbeeld introductiebrief die u hier terugvindt. Zorg ervoor dat u exact dezelfde bewoording en formaat gebruikt om risico op afwijzing en daarmee een langere verwerkingstijd te voorkomen.
  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug


  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:
  • Het doel van de reis tot in detail vermelden
  • Het BTW nummer van het bedrijf vermelden
  • Een korte omschrijving bevatten van de bedrijfsactiviteiten

 4. Uitnodigingsbrief

  Eén van onderstaande drie typen uitnodigingen is vereist:

  Een uitnodigingsbrief van het Russische bedrijf waar de reiziger op bezoek gaat. Een kopie is toegestaan. Deze brief moet:

  • In het Russisch geschreven zijn
  • Geprint zijn op briefpapier van het Russische bedrijf
  • Het 10-cijferig INN-nummer en de datum van afgifte vermelden
  • De naam van de reiziger vermelden, zoals vermeld in paspoort
  • Het paspoortnummer en de vervaldatum van het paspoort van de reiziger vermelden
  • De verblijfsduur en het aantal inreizen vermelden
  • De bedrijfsactiviteiten van het Russische bedrijf vermelden
  • Vermelden wat de werkzaamheden zijn van het bedrijf in Rusland
  • Ondertekend en gestempeld zijn (rond stempel) door een Directeur of CEO, handtekeningen van middenmanagement worden niet geaccepteerd
  • Gericht zijn aan het consulaat in Brussel
  • Een aanvaarding van financiële verantwoordelijkheid voor de immigratie-, reis- en verblijfskosten van de aanvrager bevatten


  Aanvragen die met dit type uitnodiging worden ingediend komen niet in aanmerking voor een spoedprocedure; de minimum verwerkingstijd voor een single of double entry visum is 7 á 8 werkdagen en voor een multiple entry visum 12 werkdagen

  Of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een Letter of Invitation (LOI) aanvragen bij de Federal Migration Service (FMS) in Rusland. Dit is een bruin A5-document. Het originele document moet meegestuurd worden met de visumaanvraag.


  Of

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet voor de reiziger een elektronische uitnodiging (telex) aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. De telex - met een 5- of 6-cijferig nummer dat nodig is voor de visumaanvraag - wordt rechtstreeks verzonden naar de ambassade. Het telexnummer moet vermeld worden op het visumaanvraagformulier


  VisumCentrale kan de juiste zakelijke uitnodiging voor Rusland voor u verzorgen. Vul het Rusland Orderformulier Zakelijke Uitnodiging volledig in en stuur het ondertekend naar ons op. Dit orderformulier is opgenomen in het VisumCentrale-aanvraagpakket

 5. Bewijsstukken reisverzekering

  Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij. Deze verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring in geval van overlijden
  • Vermelden dat de verzekering wereldwijd geldig is inclusief Rusland of geldig is in Europa inclusief Rusland
  • De handtekening en stempel van de verzekeraar bevatten
  • Vermelden dat de polis een minimale dekkingssom heeft van €30000
  • De volledige naam van de reiziger vermelden, zoals vermeld in paspoort
  • In het Engels, Frans of Russisch geschreven zijn


  De ambassade eist dat de verklaring ook aantoont dat de geldigheidsduur van de verzekering minstens net zo lang is als de verblijfsduur van het visum. Graag per persoon een eigen verklaring opvragen. Deze kunt u kopiëren en het origineel bewaren voor toekomstig gebruik


  VisumCentrale biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kunt u hun website bezoeken

 6. Autorisatieformulier

  Een aanvullend autorisatieformulier. Dit formulier treft u aan in het VisumCentrale-aanvraagpakket.

 7. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de website: http://visa.kdmid.ru/
  • Geprint en ondertekend worden door de reiziger
  • Het volledige adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager vermelden bij vraag 19 en 20
  • Het TIN nummer vermelden bij vraag 11

  Gelieve wanneer u het aanvraag formulier invult duidelijk aan te geven dat u de aanvraag bij het “Russian Visa Centre (Brussels)” doet. Deze informatie zal u in de afgeprinte versie terugvinden rechts bovenaan

  VisumCentrale kan de reiziger bijstaan in het invullen van het online aanvraagformulier, wat een tijdsintensief process kan zijn. Dit wordt aangeboden als een Premium Service aan een kost van €25 bovenop alle andere servicekosten.Om dit te vergemakkelijken, gelieve het CIBT Verzoek tot invullen Ruslandformulier te vervolledigen, dat u kan terugvinden in het VisumCentrale aanvraagpakket. Alle vragen moeten beantwoord worden, aangezien het verplichte velden zijn op de website van de Russische ambassade.

  De verzoeken tot het invullen van het Ruslandformulier moeten voor 14u ontvangen worden door VisumCentrale om het dezelfde dag nog naar u te kunnen terugsturen. Zodra CIBT het aanvraagformulier heeft ingevuld wordt het u doorgemaild voor uw handtekening. Een originele handtekening is vereist. U dient ons daarom het ondertekende formulier op te sturen per post of koerier.

 8. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers die een multiple-entry-visum nodig hebben, moeten bewijs leveren dat ze eerder een visum voor Rusland hebben gehad en dat ze minstens één keer in de laatste twaalf maanden Rusland hebben bezocht. Dit bewijs moet geleverd worden in de vorm van:

  • Het paspoort moet minstens 12 maanden geldig zijn bij aankomstdatum
  • Het paspoort met daarin het oude visum voor Rusland
  • Een stempel op dit oude visum, waaruit blijkt dat de aanvrager minstens één keer in de laatste twaalf maanden in Rusland is geweest
  • Indien dit oude visum niet meer in het huidige paspoort zit, een kopie van het oude visum en de informatiepagina van het oude paspoort.

 10. Houders van een tweede paspoort

  Aanvragers die in het bezit zijn van een tweede paspoort moeten het originele tweede paspoort aanleveren of een kopie van het paspoort samen met een schriftelijke verklaring waarin vermeld wordt dat er geen geldig Russisch visum in het tweede paspoort is.

 11. Aanvragers van een spoedvisum

  De procedures van 4 werkdagen voor alle visumtypes en die van 7 werkdagen voor visa met meerdere inreizen zijn alleen van toepassing wanneer u een officiële en originele uitnodiging van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft

Vereisten voor een toeristenvisum voor Rusland Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto

  De ambassade vereist een pasfoto. Wij kunnen deze voor u verzorgen als u uw foto digitaal naar ons opstuurt via de volgende link https://visumcentrale.be/photo-service. VisumCentrale zal vervolgens uw pasfoto exact volgens de richtlijnen van de ambassade afdrukken.

   

  U kunt ook zelf een officiële kleurenpasfoto opsturen die los is van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten. De foto moet recent en goedgelijkend zijn, een egale witte achtergrond hebben en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit. De afmeting moet 35mm bij 45mm zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben (zijaanzicht in enige vorm wordt niet geaccepteerd). Het gezicht van de aanvrager moet in het midden van het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking moet achterwege blijven, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)

 3. Toeristen voucher & hotel voucher confirmation

  Een zogenaamde Visa Support Letter. Dit is een geregistreerde uitnodiging van het hotel in Rusland
  Hou er alstublieft rekening mee dat het consulaat altijd meer informatie kan vragen betreffende uw hotelreservatie

 4. Bewijsstukken reisverzekering

  Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij. Deze verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring in geval van overlijden
  • Vermelden dat de verzekering wereldwijd geldig is inclusief Rusland of geldig is in Europa inclusief Rusland
  • De handtekening en stempel van de verzekeraar bevatten
  • Vermelden dat de polis een minimale dekkingssom heeft van €30000
  • De volledige naam van de reiziger vermelden, zoals vermeld in paspoort
  • In het Engels, Frans of Russisch geschreven zijn


  De ambassade eist dat de verklaring ook aantoont dat de geldigheidsduur van de verzekering minstens net zo lang is als de verblijfsduur van het visum. Graag per persoon een eigen verklaring opvragen. Deze kunt u kopiëren en het origineel bewaren voor toekomstig gebruik


  VisumCentrale biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kunt u hun website bezoeken

 5. Autorisatieformulier

  Een aanvullend autorisatieformulier. Dit formulier treft u aan in het VisumCentrale-aanvraagpakket.

 6. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Online ingevuld worden via de website: http://visa.kdmid.ru/
  • Geprint en ondertekend worden door de reiziger
  • Het volledige adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager vermelden bij vraag 19 en 20

  Gelieve wanneer u het aanvraag formulier invult duidelijk aan te geven dat u de aanvraag bij het “Russian Visa Centre (Brussels)” doet. Deze informatie zal u in de afgeprinte versie terugvinden rechts bovenaan

  VisumCentrale kan de reiziger bijstaan in het invullen van het online aanvraagformulier, wat een tijdsintensief process kan zijn. Dit wordt aangeboden als een Premium Service aan een kost van €25 bovenop alle andere servicekosten.Om dit te vergemakkelijken, gelieve het CIBT Verzoek tot invullen Ruslandformulier te vervolledigen, dat u kan terugvinden in het VisumCentrale aanvraagpakket. Alle vragen moeten beantwoord worden, aangezien het verplichte velden zijn op de website van de Russische ambassade.

  De verzoeken tot het invullen van het Ruslandformulier moeten voor 14u ontvangen worden door VisumCentrale om het dezelfde dag nog naar u te kunnen terugsturen. Zodra CIBT het aanvraagformulier heeft ingevuld wordt het u doorgemaild voor uw handtekening. Een originele handtekening is vereist. U dient ons daarom het ondertekende formulier op te sturen per post of koerier.

 7. Verblijven langer dan twee weken

  Indien men langer dan twee weken aan 1 stuk in Rusland zal verblijven, vraagt de ambassade een reisdetail van dag tot dag. Dit reisdetail dient te worden opgesteld door een Russisch reisbureau

 8. Double entry visum aanvragen

  Indien het visum voor een double entry geldig zou moeten zijn, vraagt de ambassade ook het reisschema of vluchtgegevens

 9. Geboorteakte

  Elke aanvrager onder de 18 jaar moet de volgende aanvullende documenten aanleveren:

  • Een kopie van de geboorte-akte waarop duidelijk de namen van beide ouders vermeld zijn.

  Een aanvrager onder de 18 jaar die met één ouder of onbegeleid reist, moet aanvullend een Engelstalige verklaring van toestemming aanleveren, een zogenaamde Letter of Consent. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen.
  • Ondertekend zijn door beide ouders / voogd.
  • Uitgegeven zijn door het gemeentehuis (inclusief stempel).

 10. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Houders van een tweede paspoort

  Aanvragers die in het bezit zijn van een tweede paspoort moeten het originele tweede paspoort aanleveren of een kopie van het paspoort samen met een schriftelijke verklaring waarin vermeld wordt dat er geen geldig Russisch visum in het tweede paspoort is.

 12. Werklozen, studenten of gepensioneerden

  Werklozen, studenten en gepensioneerden moeten bewijs van voldoende financiële middelen aantonen. Dit moet aangeleverd worden als een kopie van de laatste drie bankafschriften van de reiziger (of van de ouders in het geval van een student) met een minimum saldo van € 1000,- per week van het geplande verblijf

Rusland visum

Wilt u weten hoe een visum voor Rusland eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Rusland om te zien welke informatie het bevat.

Voorbeeldvisum Rusland bekijken

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed...Gebruik de VisumCentrale ophaaldienst.  Een koerier van CIBT haalt uw documenten op, waar u ook bent. Onze snelle en simpele service garandeert dat uw visumaanvraag binnen een werkdag bij de ambassade ligt.

Bel +32 2 770 07 71 om een afhaalafspraak te maken.

Kies voor VisumCentrale

Snel. VisumCentrale biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van VisumCentrale helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. VisumCentrale waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.