Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Thailand. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Thailand.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Thailand te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Thailand om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Thailand-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Thailand-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Vereisten voor een zakenvisum voor Thailand Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten.
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen.

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 5. Bewijs van bedrijfsregistratie

  De uitnodigende partij dient alle volgende documenten te bezorgen:

  • Een kopie van de statuten van het bedrijf uit het handelsregister
  • Kopie van het laatste betalingsbewijs van de belastingen

 6. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager. Op het bankafschrift moet duidelijk blijken dat de bankrekening op naam van de aanvrager staat.

 7. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf
   • Ondertekend zijn door een bestuurslid van het bedrijf
   • De originele brief zijn

   De ondertekenaar van de brief dient een kopie van zijn/haar paspoort aan te leveren.

  • Introductiebrief

   Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

   Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.
   In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:

   • Een gedetailleerd overzicht van het doel van de reis vermelden. Reist u bijvoorbeeld voor meetings, moet u de agenda van de meeting doorgeven.

  • Bewijs van bedrijfsregistratie

   Een kopie van het certificaat van het bedrijf in België waar de aanvrager werkzaam is, waaruit officiële registratie bij de betreffende autoriteiten blijkt

  • Kopie van de informatiepagina van het paspoort

   Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  • Aanvraagformulier

   Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet ingevuld worden met blokletters en met zwarte inkt

  • VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  • Eerdere bezoeken aan een gele koorts risicogebied

   Aanvragers die in de afgelopen drie maanden een gele koorts risicogebied (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika) hebben bezocht moeten een kopie van een gele koorts certificaat aanleveren. Ook moeten zij een kopie van dit certificaat in hun bezit hebben bij aankomst in Thailand.

  Belangrijke informatie

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Thailand Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

  1. Een visum is wellicht niet vereist

   Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

   Houdt u er alstublieft rekening mee dat zelfs voor een verblijf van minder dan 30 dagen u:

   • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming en ruimte voor een lege visumpagina
   • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
   • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
   • In het bezit zijn van documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
   • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan


   Voor een verblijf van langer dan 30 dagen is een visum benodigd. De visumvereisten vindt u hieronder

  2. Paspoort

   Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

   • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten.
   • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen.

  3. Pasfoto's

   Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

   • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
   • Een witte achtergrond hebben
   • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
   • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
   • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
   • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

  4. Aantoonbaar inwonerschap

   Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

   • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

   of

   • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

  5. Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
   • Een hotelbevestiging of een brief of e-mail van de uitnodigende persoon, met het volledig adres en een kopie van het paspoort van deze persoon

  6. Aantoonbare financiële zekerheid

   Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager. Het bankafschrift moet afgegeven zijn in de week waarin de aanvraag wordt ingediend.

  7. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

   Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  8. Aanvraagformulier

   Een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

   • Ingevuld zijn met zwarte of blauwe inkt
   • Ondertekend zijn door beide ouders als de aanvrager minderjarig is

  9. VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  10. Minderjarigen

   Minderjarigen moeten de volgende aanvullende documenten aanleveren:

   • Een kopie van de geboorteakte
   • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort of van de ID-kaart, van beide ouders

  11. Werklozen

   Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager is vereist.

  12. Visumgeldigheid

   Dit visum is drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte en geeft recht op een verblijf van maximaal 60 dagen.

  13. Eerdere bezoeken aan een gele koorts risicogebied

   Aanvragers die in de afgelopen drie maanden een gele koorts risicogebied (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika) hebben bezocht moeten een kopie van een gele koorts certificaat aanleveren. Ook moeten zij een kopie van dit certificaat in hun bezit hebben bij aankomst in Thailand.