Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Togo. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Togo.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Togo te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Togo om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Togo-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Togo-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

eVisum is vereist

De overheid van Togo maakt gebruik van een digitaal visumsysteem. Een e-Visa is een elektronische toestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort meer geplaatst.

VisumCentrale kan u momenteel helaas niet helpen met uw visumaanvraag . Ga naar https://voyage.gouv.tg/ om uw visumaanvraag in te dienen.

Vereisten voor een zakenvisum voor Togo Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens drie maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Introductiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een bedrijf of vestiging van dat bedrijf
  • In het Frans geschreven zijn
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 4. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Gelegaliseerd zijn door het plaatselijk gemeentebestuur

  • Een zg. 'Pris en charge' bevatten als niet alle overnachtingen uit de hotelbevestiging blijken: De uitnodigende partij neemt hierin verantwoordelijkheid voor het verblijf en de (on)kosten van de reiziger
  • In het Frans geschreven zijn

 5. Bewijs van verblijf

  Een officiële hotelbevestiging. De bevestiging moet ondertekend en afgestempeld zijn door het hotelmanagement.

 6. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 7. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager
  • Het telefoonnummer vermelden voor zowel de noodcontact in de Benelux als de referentie in Togo

 8. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Kinderen

  Alle kinderen onder de zestien kunnen een visum aanvragen als zij staan ingeschreven in het paspoort van hun ouders. Kinderen van zestien jaar en ouder moeten een eigen paspoort hebben.

Belangrijke informatie

eVisum is vereist

De overheid van Togo maakt gebruik van een digitaal visumsysteem. Een e-Visa is een elektronische toestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort meer geplaatst.

VisumCentrale kan u momenteel helaas niet helpen met uw visumaanvraag . Ga naar https://voyage.gouv.tg/ om uw visumaanvraag in te dienen.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Togo Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens drie maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief opgesteld door het uitnodigende bedrijf/sponsor/persoon uit het land van bestemming. Deze brief moet:

  • De naam en het adres van het uitnodigende bedrijf/sponsor vermelden
  • De volledige naam van de aanvrager vermelden
  • Een zg. 'Pris en charge' bevatten als niet alle overnachtingen uit de hotelbevestiging blijken: De uitnodigende partij neemt hierin verantwoordelijkheid voor het verblijf en de (on)kosten van de reiziger
  • Gelegaliseerd zijn door het plaatselijk gemeentebestuur

  of

  • Een hotelbevestiging

 4. Bewijs van verblijf

  Een officiële hotelbevestiging. De bevestiging moet ondertekend en afgestempeld zijn door het hotelmanagement.

 5. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 6. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager
  • Het telefoonnummer vermelden voor zowel de noodcontact in de Benelux als de referentie in Togo

 7. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 8. Kinderen

  Alle kinderen onder de zestien kunnen een visum aanvragen als zij staan ingeschreven in het paspoort van hun ouders. Kinderen van zestien jaar en ouder moeten een eigen paspoort hebben.