Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Filippijnen. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Filippijnen.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Filippijnen te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Filippijnen om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Filippijnen-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Filippijnen-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Filippijnen Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming en ruimte voor een lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming

 2. Persoonlijk aanvragen

  De ambassade vereist dat aanvragers persoonlijk hun visum aanvragen. VisumCentrale kan u in dit geval niet assisteren. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie:

 3. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 4. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten
  • Op de achterkant een handtekening van de paspoorthouder hebben

 5. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket

 7. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Stempel en handtekening bevatten van het te bezoeken bedrijf
  • De functie van de aanvrager vermelden

 9. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 10. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een originele brief van de bank van de aanvrager is vereist waarin de solvabiliteit wordt bevestigd. Deze brief moet door de bank getekend en gestempeld worden

 11. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier

 12. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 13. Voormalige Filippijnse staatsburgers en familieleden

  Aanvragers die ooit in het bezit waren van de Filippijnse nationaliteit kunnen visumvrij reizen naar de Filippijnen voor een verblijf van maximaal één jaar. De naaste familieleden van de aanvrager (partner & kinderen) zijn ook visumvrij voor dezelfde periode indien zij met de aanvrager meereizen.

  Om gebruik te maken van deze regeling moet de aanvrager een kopie van het oude, Filippijnse paspoort óf een Filippijnse geboorteakte overhandigen bij aankomst in de Filippijnen. De familieleden moeten bij aankomst in het bezit zijn van de volgende documenten die de relatie met de aanvrager aantonen:

  • Een kopie van de huwelijksakte voor de partner van de aanvrager
  • Een kopie van de geboorteakte of adoptiepapieren voor elk kind

 14. Medische Verklaring

  Aanvragers die in de afgelopen 14 dagen in Italië of Iran zijn geweest moeten bij aankomst een medisch attest aanleveren waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus                                                    

Vereisten voor een toeristenvisum voor Filippijnen Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming en ruimte voor een lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming

 2. Persoonlijk aanvragen

  De ambassade vereist dat aanvragers persoonlijk hun visum aanvragen. VisumCentrale kan u in dit geval niet assisteren. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie:

 3. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 4. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten
  • Op de achterkant een handtekening van de paspoorthouder hebben

 5. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 6. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een originele brief van de bank van de aanvrager is vereist waarin de solvabiliteit wordt bevestigd. Deze brief moet door de bank getekend en gestempeld worden

 8. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 9. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 10. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier

 11. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Studenten

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager
  • Kopie van de Belgische studentenkaart

 13. Voormalige Filippijnse staatsburgers en familieleden

  Aanvragers die ooit in het bezit waren van de Filippijnse nationaliteit kunnen visumvrij reizen naar de Filippijnen voor een verblijf van maximaal één jaar. De naaste familieleden van de aanvrager (partner & kinderen) zijn ook visumvrij voor dezelfde periode indien zij met de aanvrager meereizen.

  Om gebruik te maken van deze regeling moet de aanvrager een kopie van het oude, Filippijnse paspoort óf een Filippijnse geboorteakte overhandigen bij aankomst in de Filippijnen. De familieleden moeten bij aankomst in het bezit zijn van de volgende documenten die de relatie met de aanvrager aantonen:

  • Een kopie van de huwelijksakte voor de partner van de aanvrager
  • Een kopie van de geboorteakte of adoptiepapieren voor elk kind

 14. Medische Verklaring

  Aanvragers die in de afgelopen 14 dagen in Italië of Iran zijn geweest moeten bij aankomst een medisch attest aanleveren waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus