Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Namibië. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Namibië.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Namibië te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Namibië om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Namibië-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Namibië-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Namibië Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten, waarvan twee naast elkaar
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen voor het zenden

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 4. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 5. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf

  • Bewijs van het reisarrangement

   Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket

  • Aantoonbare financiële zekerheid

   Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager is vereist.

  • Gele Koortsboekje

   Vaccinatie tegen gele koort is vereist indien de reiziger inreist vanuit een risicoland (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika) en de reis door deze risicogebieden niet via het vliegtuig verloopt

  • Aanvraagformulier

   Twee volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren. Deze formulieren moeten:

   • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
   • Ingevuld worden met zwarte of blauwe inkt

  • VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Namibië Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

  1. Belangrijke informatie

   Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal drie maanden. De reiziger moet:

   • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming en ruimte voor een lege visumpagina
   • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
   • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
   • In het bezit zijn van documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming

  2. Gele Koortsboekje

   Vaccinatie tegen gele koort is vereist indien de reiziger inreist vanuit een risicoland (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika)