Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Mongolië. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Mongolië.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Mongolië te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Mongolië om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Mongolië-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Mongolië-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Mongolië Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten.
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen.

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 4. Uitnodigingsbrief

  Een origineel exemplaar van de uitnodigingsbrief, opgesteld door de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op briefpapier van het bedrijf geschreven zijn
  • Stempel en handtekening bevatten van het te bezoeken bedrijf
  • Geregistreerd zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Mongolië.
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • Het volledige adres vermelden van de uitnodigende partij met alle contactgegevens
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen vermelden en de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 5. Bewijs van autorisatie

  De uitnodigende partij/sponsor moet voor de reiziger een reistoestemming aanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Mongolië. De procedure is als volgt:

  • De sponsor gaat naar www.consul.mn en selecteert ‘inviting a person to Mongolia’
  • Vervolgens vult de sponsor de gegevens in van de reiziger en het benodigde visumtype
  • De sponsor moet de autorisatiebrief vervolgens printen, ondertekenen en stempelen. Deze moet dan worden opgestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zakan in UlaanBaatar. 
  • Het Ministerie stuurt deze vervolgens door naar de ambassade in België

  De spoedprocedure van 2 werkdagen is alleen mogelijk als de autorisatie door de ambassade is ontvangen

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 7. Bewijsstukken reisverzekering

  Een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarbij de reiziger is aangesloten. De verklaring moet:

  • Bevestigen dat de reiziger een wereldwijde reisverzekering heeft of in ieder geval verzekerd is in het land van bestemming
  • Bevestigen dat de verzekering geldig is gedurende het verblijf
  • De naam van de reiziger vermelden
  • In het Engels geschreven zijn

  VisumCentrale biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kan u hun website hier bezoeken

 8. Aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet ingevuld worden met blokletters en met zwarte inkt

 9. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Aanvragers van een visum met meerdere inreizen voor één jaar moeten tevens een officiële uitnodiging van de Mongoolse immigratiedienst aanleveren

Vereisten voor een toeristenvisum voor Mongolië Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Mongolië heeft een tijdelijke visumvrijstelling ingevoerd die geldig is van 4 Januari 2023 tot en met 31 December 2025. Gedurende deze periode is er geen visum benodigd voor een verblijf tot 30 dagen.

  Houdt u er alstublieft rekening mee dat zelfs voor een verblijf van minder dan 30 dagen u:

  • In het bezit moet zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit moet zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan
  Voor een verblijf van langer dan 30 dagen is een visum wél vereist.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 4. Aantoonbare financiële zekerheid

  Dit moet worden aangeleverd in de vorm van de bankafschriften van de laatste 3 maanden. Dit moet een kopie van de eerste en laatste pagina van een papieren bankafschrift zijn of een afdruk van een online bankafschift van uw internetbankieren.

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 6. Bewijsstukken reisverzekering

  Een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarbij de reiziger is aangesloten. De verklaring moet:

  • Bevestigen dat de reiziger een wereldwijde reisverzekering heeft of in ieder geval verzekerd is in het land van bestemming
  • Bevestigen dat de verzekering geldig is gedurende het verblijf
  • De naam van de reiziger vermelden
  • In het Engels geschreven zijn

  VisumCentrale biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kan u hun website hier bezoeken

 7. Double entry visum aanvragen

  Voor de aanvraag van een double entry visum is een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij vereist.

 8. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet met zwarte inkt ingevuld worden.

 9. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.