Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Korea (Zuid). Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Korea (Zuid).
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Korea (Zuid) te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Korea (Zuid) om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Korea (Zuid)-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Korea (Zuid)-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Korea (Zuid) Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. ETA vereisten

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn bij aankomstdatum.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten.
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen.

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 4. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van de bankafschriften van de laatste 3 maanden.

 6. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf

  • Introductiebrief

   Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

   Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

  • Bewijs van bedrijfsregistratie

   Een bewijs van goedkeuring in de vorm van een kopie van het zakelijk registratiecertificaat van het uitnodigende bedrijf

  • Document(en)

   Een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst.

  • Bewijs van het reisarrangement

   Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket

  • Aanvullend formulier

   Aanvullend formulier Eén origineel, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Consent for Isolation) vindt u terug in het VisumCentrale aanvraagpakket

  • Aanvraagformulier

   U kunt uw Zuid-Korea visumaanvraagformulier online invullen via https://visumcentrale.be/formfill-order/korea-form nadat u uw order online heeft ingediend. Dit zal ervoor zorgen dat uw aanvraag nauwkeurig wordt voorbereid en volgens de consulaire richtlijnen wordt ingediend.

   Het visumaanvraagformulier kan ook door de aanvrager zelf ingevuld worden. Het formulier moet:

   • De naam van de aanvrager bevatten zoals vermeld in het paspoort
   • Ondertekend worden door de aanvrager

  • VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.