Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Kazakhstan. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Kazakhstan.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Kazakhstan te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Kazakhstan om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Kazakhstan-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Kazakhstan-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Kazakhstan Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van documenten die het doel van de reis aantonen
  • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

  Voor een verblijf van langer dan 30 dagen is een visum benodigd. De visumvereisten vindt u hieronder

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 4. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 5. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 6. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf

  • Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
   • Een hotelbevestiging

  • Uitnodigingen voor Meerdere Inreizen

   De uitnodiging voor een business double or multiple entry visum dient uitgegeven, geautoriseerd en officieel geregistreerd te zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Kazachstan.
   De uitnodiging voor een business multiple entry moet eerst uw familienaam en dan pas uw voornaam vermelden. Zoniet is dit een reden tot weigering door het consulaat.

    

  • Aanvraagformulier

   Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet op de computer ingevuld worden (getypt), manueel ingvulde formulieren accepteert de ambassade niet.

  • VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Kazakhstan Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

  1. Een visum is wellicht niet vereist

   Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

   • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
   • In het bezit zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
   • In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
   • In het bezit zijn van documenten die het doel van de reis aantonen
   • In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
   • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

   Voor een verblijf van langer dan 30 dagen is een visum benodigd. De visumvereisten vindt u hieronder

  2. Paspoort

   Het paspoort van de aanvrager moet:

   • Minstens 6 maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
   • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  3. Pasfoto's

   Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

   • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
   • Een witte achtergrond hebben
   • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
   • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
   • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
   • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

  4. Aantoonbaar inwonerschap

   Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

   • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

   of

   • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

  5. Introductiebrief

   Een brief waarin de aanvrager zich introduceert. De brief moet bevatten:

   • De datum van de aanvraag
   • Het type visum dat wordt aangevraagd
   • De (verwachte) datum van vertrek
   • De (verwachte) datum van terugkeer
   • Handtekening van de aanvrager
   • Gedetaileerd uitleg geven over de exacte reden voor de reis

  6. Bewijs van het reisarrangement

   Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

   • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
   • Een hotelbevestiging

  7. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

   Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  8. Aanvraagformulier

   Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet op de computer ingevuld worden (getypt), manueel ingvulde formulieren accepteert de ambassade niet.

  9. VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.