Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor India. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor India.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor India te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van India om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een India-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het India-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor India Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van uw identiteitskaart

 3. Aantoonbaar adres

  Bewijs dat de aanvrager woonachtig is in België of Luxemburg. Dit moet:

  • Een huurovereenkomst of een gas, elektriciteit, vaste lijn, belastingen, of waterrekening zijn.
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het Belgische of Luxemburgse woonadres van de aanvrager vermelden

 4. Pasfoto's

  Twee identieke kleurenpasfoto’s. Deze foto's verschillen van een standaard Belgische paspoortfoto.
  De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog.
  • Van een goede kwaliteit zijn en van de voorkant genomen zijn.
  • Het gehele gezicht laten zien, van de onderkant van de kin tot de bovenkant van het kapsel. De ogen moeten open zijn.
  • Het gelaat duidelijk laten zien. Het gelaat moet gecentreerd zijn in het framekader.
  • Alleen op een witte achtergrond. Licht grijs of andere kleuren worden niet aanvaard.
  • Vrij zijn van afleidende schaduwen op het gezicht of achtergrond.
  • Het gezicht laten zien zonder hoofddeksels. Dit is wel toegstaan indien het gaat om hoofddeksels voor religieuze redenen. Echter het gelaat van de onderkant van de kin tot aan de bovenkant van het voorhoofd en beide uiteinden van het gezicht moeten altijd duidelijk te zien zijn.
  • Moeten met een paperclip bevestigd zijn op het aanvraagformulier.

 5. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.
  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:

  • Ondertekend worden door een persoon die vermeld wordt in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Een stempel bevatten

 6. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geadresseerd zijn aan de ambassade van India in Brussel
  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden. Let op: voor zaken moet u steeds een multiple entry visum voor 1 jaar aanvragen
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf

 7. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Opgesteld zijn in het Nederlands of Frans als het van een Belgisch bedrijf is of in het Engels als het van een buitenlands bedrijf is (als aanvragen buiten België niet mogelijk is)
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Een uittreksel opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Engels of Frans moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn

 8. Oprichtingsakte (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in India, afgegeven op het moment van oprichting.

 9. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een fotokopie van de volgende documenten die aangeleverd moeten worden bij VisumCentrale:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Kopie van een eerder visum, indien dit zich in het huidige paspoort bevindt

 10. Aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld online aanvraagformulier is vereist. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://indianvisaonline.gov.in/ Klik op de knop "Regular Visa Application", linksboven op de pagina, om het formulier in te vullen
  • Zonder spelfouten worden ingevuld.
  • De voor- en achternaam in de juiste velden hebben staan.
  • De kaartnummer van uw Belgische identiteitskaart vermelden bij 'Citizenship / National ID No'.
  • Het emailadres en mobiele telefoonnummer van de aanvrager bevatten.
  • Een originele handtekening bevatten
  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer rechts onderaan op de tweede pagina.
  • Ingediend worden zonder correcties handmatig aan te brengen. 
  • Ingediend worden zonder een geüploade foto. Een foto hoeft niet geüpload te worden tijdens het invullen het van het formulier
  • Toegestuurd worden binnen de 30 werkdagen.

 11. Algemene en reizigersverklaring

  Een volledig ingevulde en ondertekende algemene verklaring en een ondertekende verklaring waarin staat dat de reiziger niet een land heeft bezocht dat geïnfecteerd was/is met Ebola, zijn benodigd

 12. Autorisatie

  Een door de reiziger ingevuld en ondertekend Autorisatieformulier. U dient VisumCentrale in te vullen als bedrijf dat u toestemming geeft om uw visumaanvraag in te dienen. U vindt het formulier in het VisumCentrale aanvraagpakket.

 13. Aanvullend formulier – zaken

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvullend formulier voor zaken is benodigd. Een exemplaar is opgenomen in het VisumCentrale aanvraagpakket

 14. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 15. Aanvragers die buiten België wonen

  Wanneer u de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft maar niet in Belgie woont, gelieve dan een aanvullend formulier in te vullen, genaamd ‘Fax Message’. Dit aanvullend formulier kan u vinden in het VisumCentrale aanvraagpakket.

  De procedure met dit document duurt minstens 10 - 12 werkdagen

 16. Nieuwe Belgische of Luxemburgse ingezetenen

  Als de aanvrager korter dan twee jaar in België of Luxemburg woont, dan is een volledig ingevuld 'Fax Message' formulier benodigd. Deze treft u aan in het CIBT- visumaanvraagpakket en moet met blokletters woren ingevuld.

  Gelieve te noteren dat u bij gebruik van dit formulier zowel op de 'Fax message' als op het visumaanvraagformulier bij "permanent address" het laatste adres dient in te vullen van uw land van herkomst.

  Houdt u er rekening mee dat de consulaire verwerkingstijd minimaal 5 werkdagen extra is. Extra consulaire kosten van € 32,-  per visumaanvraag zijn van toepassing.

Vereisten voor een toeristenvisum voor India Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van uw identiteitskaart

 3. Aantoonbaar adres

  Bewijs dat de aanvrager woonachtig is in België of Luxemburg. Dit moet:

  • Een huurovereenkomst of een gas, elektriciteit, vaste lijn, belastingen, of waterrekening zijn.
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het Belgische of Luxemburgse woonadres van de aanvrager vermelden

 4. Pasfoto's

  Twee identieke kleurenpasfoto’s. Deze foto's verschillen van een standaard Belgische paspoortfoto.
  De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog.
  • Van een goede kwaliteit zijn en van de voorkant genomen zijn.
  • Het gehele gezicht laten zien, van de onderkant van de kin tot de bovenkant van het kapsel. De ogen moeten open zijn.
  • Het gelaat duidelijk laten zien. Het gelaat moet gecentreerd zijn in het framekader.
  • Alleen op een witte achtergrond. Licht grijs of andere kleuren worden niet aanvaard.
  • Vrij zijn van afleidende schaduwen op het gezicht of achtergrond.
  • Het gezicht laten zien zonder hoofddeksels. Dit is wel toegstaan indien het gaat om hoofddeksels voor religieuze redenen. Echter het gelaat van de onderkant van de kin tot aan de bovenkant van het voorhoofd en beide uiteinden van het gezicht moeten altijd duidelijk te zien zijn.
  • Moeten met een paperclip bevestigd zijn op het aanvraagformulier.

 5. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een fotokopie van de volgende documenten die aangeleverd moeten worden bij VisumCentrale:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Kopie van een eerder visum, indien dit zich in het huidige paspoort bevindt

 6. Aanvraagformulier

  Een volledig ingevuld online aanvraagformulier is vereist. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://indianvisaonline.gov.in/ Klik op de knop "Regular Visa Application", linksboven op de pagina, om het formulier in te vullen
  • Zonder spelfouten worden ingevuld.
  • De voor- en achternaam in de juiste velden hebben staan.
  • De kaartnummer van uw Belgische identiteitskaart vermelden bij 'Citizenship / National ID No'.
  • Het emailadres en mobiele telefoonnummer van de aanvrager bevatten.
  • Een originele handtekening bevatten
  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer rechts onderaan op de tweede pagina.
  • Ingediend worden zonder correcties handmatig aan te brengen. 
  • Ingediend worden zonder een geüploade foto. Een foto hoeft niet geüpload te worden tijdens het invullen het van het formulier
  • Toegestuurd worden binnen de 30 werkdagen.

 7. Autorisatie

  Een door de reiziger ingevuld en ondertekend Autorisatieformulier. U dient VisumCentrale in te vullen als bedrijf dat u toestemming geeft om uw visumaanvraag in te dienen. U vindt het formulier in het VisumCentrale aanvraagpakket.

 8. Algemene en reizigersverklaring

  Een volledig ingevulde en ondertekende algemene verklaring en een ondertekende verklaring waarin staat dat de reiziger niet een land heeft bezocht dat geïnfecteerd was/is met Ebola, zijn benodigd

 9. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Nieuwe Belgische of Luxemburgse ingezetenen

  Als de aanvrager korter dan twee jaar in België of Luxemburg woont, dan is een volledig ingevuld 'Fax Message' formulier benodigd. Deze treft u aan in het CIBT- visumaanvraagpakket en moet met blokletters woren ingevuld.

  Gelieve te noteren dat u bij gebruik van dit formulier zowel op de 'Fax message' als op het visumaanvraagformulier bij "permanent address" het laatste adres dient in te vullen van uw land van herkomst.

  Houdt u er rekening mee dat de consulaire verwerkingstijd minimaal 5 werkdagen extra is. Extra consulaire kosten van € 32,-  per visumaanvraag zijn van toepassing.

 11. Double entry visum aanvragen

  Een visum double entry is zes maanden geldig, waarvan u drie maanden in India mag verblijven. Een double entry is bedoeld om te kunnen reizen naar een buurland van India, niet om terug te keren naar België tussen uw eerste en tweede entry

 12. Ouderlijke toelating

  Eén ingevulde en ondertekende ouderlijke toestemming is nodig voor minderjarigen of studenten die naar India reizen. U vindt het document in het aanvraagpakket.

 13. Bijzondere Regio's

  Reizigers die een bezoek brengen aan Leh of Ladakh dienen het reisplan mee op te sturen. De ambassade zal dan een bijkomende reistoestemming afleveren

 14. Studenten

  Als de aanvrager korter dan twee jaar in België of Luxemburg woont, dan is een volledig ingevuld 'Fax Message' formulier benodigd. Deze treft u aan in het CIBT- visumaanvraagpakket en moet met blokletters woren ingevuld.

  Gelieve te noteren dat u bij gebruik van dit formulier zowel op de 'Fax message' als op het visumaanvraagformulier bij "permanent address" het laatste adres dient in te vullen van uw land van herkomst.

  Houdt u er rekening mee dat de consulaire verwerkingstijd minimaal 5 werkdagen extra is. Extra consulaire kosten van € 32,-  per visumaanvraag zijn van toepassing.

  Voor studenten zal de verwerkingstijd van de visumaanvraag langer zijn. Het visum zal ook pas afgegeven worden nadat de student op het consulaat is verschenen voor een interview. De student zal hiervoor een uitnodiging ontvangen van het consulaat. VisumCentrale raadt studenten aan hun visumaanvraag ruim voor vertrek op te starten.

 15. Aanvragers die buiten België wonen

  Wanneer u de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft maar niet in Belgie woont, gelieve dan een aanvullend formulier in te vullen, genaamd ‘Fax Message’. Dit aanvullend formulier kan u vinden in het VisumCentrale aanvraagpakket.

  De procedure met dit document duurt minstens 10 - 12 werkdagen