Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Gabon. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Gabon.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Gabon te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Gabon om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Gabon-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Gabon-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Gabon Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na aankomstdatum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België, Nederland of Luxemburg woont. Dit bewijs moet een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart of van een verblijfsvergunning.

 4. Introductiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een bedrijf of vestiging van dat bedrijf
  • In het Frans geschreven zijn
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De geboortedatum van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

 5. Uitnodigingsbrief

  Een originele uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Stempel en handtekening bevatten van het te bezoeken bedrijf
  • In het Frans geschreven zijn

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket

 7. Bewijs van verblijf

  Een hotelboeking. Deze bevestiging moet:

  • De naam van de aanvrager bevatten
  • Op briefpapier van het hotel geschreven zijn 
  • Een stempel van het hotel bevatten
  • Voorzien zijn van een handtekening waarmee aangetoond wordt dat voor tenminste de eerste drie dagen is betaald
  • In het Engels of Frans zijn.

 8. Bewijsstukken reisverzekering

  Kopie van het huidige reisverzekeringpoliscertificaat (e-mail wordt niet geaccepteerd). In dit certificaat moet staan:

  • De volledige naam van de aanvrager
  • Dat de polis gedurende het hele verblijf geldig is

  VisumCentrale biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kan u hun website hier bezoeken

  Dit certificaat moet opgesteld zijn in het Frans of in het Engels

 9. Gele Koortsboekje

  Een kopie van een gele koorts vaccinatiebewijs is vereist.

 10. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een fotokopie van de volgende documenten die aangeleverd moeten worden bij VisumCentrale:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Het visumaanvraagformulier

 11. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ingevuld worden in blokletters (kapitalen)
  • Ingevuld worden met zwarte of blauwe inkt

 12. Multiple entry-aanvragers

  Aanvragers die een multiple entry-visum nodig hebben kunnen slechts een visum voor drie maanden verkrijgen.
  De uitnodigingsbrief dient het gewenst aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aan te geven en de benodigde duur van het visum bevatten.

 13. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 14. Voorwaarden bij aankomst

  U dient bij aankomst aan de douane een kopie af te geven van uw uitnodiging en hotelbevestiging. Neem deze documenten zeker mee wanneer u op reis vertrekt.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Gabon Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na aankomstdatum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België, Nederland of Luxemburg woont. Dit bewijs moet een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart of van een verblijfsvergunning.

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie

 5. Bewijs van verblijf

  De reiziger moet contact opnemen met een reisbureau in Gabon om van hen een attest te bekomen waarop vermeld staat waar de reiziger zal logeren tijdens zijn verblijf. U heeft het originele attest nodig voor de visumaanvraag. Scans of kopies worden niet aanvaard.

 6. Bewijsstukken reisverzekering

  Kopie van het huidige reisverzekeringpoliscertificaat (e-mail wordt niet geaccepteerd). In dit certificaat moet staan:

  • De volledige naam van de aanvrager
  • Dat de polis gedurende het hele verblijf geldig is

  VisumCentrale biedt u graag een veelomvattende (uitgebreide) reispolis aan via onze zakenpartner VAB. Voor meer informatie en om te genieten van deze dienst kan u hun website hier bezoeken

  Dit certificaat moet opgesteld zijn in het Frans of in het Engels

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager is vereist.

 8. Gele Koortsboekje

  Een kopie van een gele koorts vaccinatiebewijs is vereist.

 9. Fotokopie van het aanvraagmateriaal

  Een fotokopie van de volgende documenten die aangeleverd moeten worden bij VisumCentrale:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • Het visumaanvraagformulier

 10. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist voor de ambassade in Brussel. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager

 11. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Voorwaarden bij aankomst

  U dient bij aankomst aan de douane een kopie af te geven van uw uitnodiging en hotelbevestiging. Neem deze documenten zeker mee wanneer u op reis vertrekt.