Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor China. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor China.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor China te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van China om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een China-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het China-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Biometrische Procedure
Met ingang van 10 december 2019 moeten alle aanvragers naar het Chinese visumaanvraagcentrum in Brussel reizen om hun vingerafdrukken af te geven als onderdeel van de visumaanvraagprocedure.

Meer informatie over deze nieuw procedure vindt u terug in het VisumCentrale visumaanvraagpakket.

Vereisten voor een zakenvisum voor China Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Vingerafdrukken procedure

  Als u tussen de 14 en 70 jaar oud bent wordt u visumaanvraag voor China pas als compleet beschouwd nadat u uw vingerafdrukken heeft afgegeven bij het Chinese visumaanvraagcentrum. Na ontvangst van al uw ondersteunende documenten, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om een afspraak voor u te boeken bij het Chinese visumaanvraagcentrum in Brussel waar u uw vingerafdrukken zult afgeven. Onze service is inclusief een standaardafspraak die toegewezen wordt in volgorde van binnenkomst. Spoedafspraken zijn beschikbaar in dringende gevallen.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na aanvraag van het visum indien u een single entry visum wenst; minstens 12 maanden geldig zijn wanneer u een double entry of multiple entry visum wenst voor 6 maanden of minstens 18 maanden geldig zijn wanneer u een multiple entry visum wenst voor 1 jaar.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Visumaanvraag en Pasfoto

  Vul het China Aanvraagformulier volledig in. Deze vindt u terug in het aanvraagpakket. Upload vervolgens uw pasfoto via https://visumcentrale.be/photo-service. U zult het officiële China visumaanvraagformulier ondertekenen tijdens uw afspraak om vingerafdrukken af te geven in het visumaanvraagcentrum.

  Voor de richtlijnen over het indienen van een acceptabele pasfoto kunt u de China Foto Handleiding raadplegen, deze is terug te vinden in het aanvraagpakket.  

 4. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.
  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:

  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • Gedetailleerde omschrijving bevatten van de activiteiten van uw bedrijf

 5. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van het bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken. De uitnodigingsbrief moet:

  • Informatie van de aanvrager bevatten (volledige naam, geslacht, geboortedatum enz)
  • Het paspoortnummer van de aanvrager bevatten
  • In- en uitreis datum bevatten
  • Het type visum dat u wenst bevatten
  • Het doel van u reis bevatten
  • De plaatsen omschrijven die de reiziger gaat bezoeken
  • De relatie omschrijven tussen de aanvrager en uitnodigende partij
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten
  • Het volledige adres van de uitnodigende partij, met alle contactgegevens vermelden (naam contactpersoon, telefoonnummer en adres)
  • Niet ouder zijn dan 3 maanden op moment van aanvraag
  • Stempel en handtekening van het Chinese bedrijf bevatten

 6. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager en een kopie van uw oud gebruikt visum voor China indien u reeds eerder in China bent geweest. Indien dit oude visum niet meer in het huidige paspoort zit, een kopie van het oude visum en de informatiepagina van het oude paspoort

 7. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 8. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk indien de aanvrager bewijs kan aanleveren van 2 vorige bezoeken aan China in de afgelopen 12 maanden. Dit moet aangeleverd worden als de Chinese in- en uitreisstempels van de vorige bezoeken aan het land.

 9. Houders van een tweede paspoort

  Aanvragers die in het bezit zijn van meer dan één geldig paspoort moeten, indien van toepassing, hun visum aanvragen met het paspoort waarin het meest recente Chinese visum gestempeld is.

 10. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Aanvragers van een visum met meerdere inreizen met een geldigheid van één jaar moeten tevens het volgende aanleveren:

  • Bewijs van 3 zakenvisa afgegeven in de afgelopen twee jaar

  of

  • Bewijs van een eerder afgegeven visum met meerdere inreizen dat op zijn minst drie keer gebruikt is

Vereisten voor een toeristenvisum voor China Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Vingerafdrukken procedure

  Als u tussen de 14 en 70 jaar oud bent wordt u visumaanvraag voor China pas als compleet beschouwd nadat u uw vingerafdrukken heeft afgegeven bij het Chinese visumaanvraagcentrum. Na ontvangst van al uw ondersteunende documenten, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om een afspraak voor u te boeken bij het Chinese visumaanvraagcentrum in Brussel waar u uw vingerafdrukken zult afgeven. Onze service is inclusief een standaardafspraak die toegewezen wordt in volgorde van binnenkomst. Spoedafspraken zijn beschikbaar in dringende gevallen.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens 6 maanden geldig zijn na aanvraag van het visum indien u een single entry visum wenst; minstens 12 maanden geldig zijn wanneer u een double entry of multiple entry visum wenst voor 6 maanden of minstens 18 maanden geldig zijn wanneer u een multiple entry visum wenst voor 1 jaar.
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Visumaanvraag en Pasfoto

  Vul het China Aanvraagformulier volledig in. Deze vindt u terug in het aanvraagpakket. Upload vervolgens uw pasfoto via https://visumcentrale.be/photo-service. U zult het officiële China visumaanvraagformulier ondertekenen tijdens uw afspraak om vingerafdrukken af te geven in het visumaanvraagcentrum.

  Voor de richtlijnen over het indienen van een acceptabele pasfoto kunt u de China Foto Handleiding raadplegen, deze is terug te vinden in het aanvraagpakket.  

 4. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

  Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager en een kopie van uw oud gebruikt visum voor China indien u reeds eerder in China bent geweest. Indien dit oude visum niet meer in het huidige paspoort zit, een kopie van het oude visum en de informatiepagina van het oude paspoort

 5. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.
  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld introductiebrief, moet uw introductiebrief ook:

  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  De introductiebrief is onder bovengenoemde omstandigheden, ook vereist voor toerisme. De brief hoeft niet aangeleverd te worden indien de aanvrager een student of werkloos is

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie

 7. Aanvullend formulier

  Aanvullend formulier Eén origineel, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Statement) vindt u terug in het VisumCentrale aanvraagpakket

 8. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging onder de naam van de aanvrager

 9. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Double entry visum aanvragen

  Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen. Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel, de vrienden of de familie.

 11. Houders van een tweede paspoort

  Aanvragers die in het bezit zijn van meer dan één geldig paspoort moeten, indien van toepassing, hun visum aanvragen met het paspoort waarin het meest recente Chinese visum gestempeld is.