Vereisten voor een zakenvisum voor Congo-Kinshasa Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  De ambassade accepteert geen visumaanvragen van reizigers die naar de volgende provincies zullen reizen: North-Kivu, South-Kivu, Ituri en Tanganyika. Aanvragers van een zakenvisum met een uitnodiging waarin één van deze provincies vermeld wordt zullen ook niet geaccepteerd worden.

 2. Visumvoorwaarden

  Aanvragers moet het land binnen drie maanden na afgifte van het visum inreizen.

 3. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Een jaar na aankomstdatum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 4. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 5. Aantoonbaar inwonerschap

  Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

  • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

  of

  • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

 6. Aantoonbare goedkeuring

  Een goedkeuringsbrief, afgegeven door de immigratiedienst in het land van bestemming.

 7. Uitnodigingsbrief

  Een genotariseerde uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf
   • Gelegaliseerd worden door het aangewezen Ministerie of door een lokale overheid 

  • Gele Koortsboekje

   U dient uw origineel Gele Koorts Boekje op zak te hebben bij aankomst. U dient het echter niet op te sturen voor uw visumaanvraag

  • Kopie van de informatiepagina van het paspoort

   Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  • Uittreksel Strafregister

   Een kopie van een uittreksel uit het Strafregister. Dit moet:

   • Afgegeven zijn door de gemeente
   • Niet ouder zijn dan drie maanden

  • Aanvraagformulier

   Twee volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren.

  • VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Congo-Kinshasa Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

  1. Belangrijke informatie

   De ambassade accepteert geen visumaanvragen van reizigers die naar de volgende provincies zullen reizen: North-Kivu, South-Kivu, Ituri en Tanganyika. Aanvragers van een zakenvisum met een uitnodiging waarin één van deze provincies vermeld wordt zullen ook niet geaccepteerd worden.

  2. Visumvoorwaarden

   Aanvragers moet het land binnen drie maanden na afgifte van het visum inreizen.

  3. Paspoort

   Het paspoort van de aanvrager moet:

   • Een jaar na aankomstdatum nog geldig zijn
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
   • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  4. Pasfoto's

   Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

   • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
   • Een witte achtergrond hebben
   • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
   • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
   • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
   • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

  5. Aantoonbaar inwonerschap

   Bewijs dat u in België of Luxemburg woont. Dit bewijs moet:

   • Een recto verso kopie zijn van uw identiteitskaart

   of

   • Een recto verso kopie zijn van een verblijfsvergunning.

  6. Aantoonbare goedkeuring

   Een goedkeuringsbrief, afgegeven door de immigratiedienst in het land van bestemming.

  7. Bewijs van het reisarrangement

   Bewijs van reisarrangement. Dit moet aangeleverd worden als:

   • Een hotelbevestiging gelegaliseerd door het plaatselijk gemeentebestuur
    of
   • Een uitnodigingsbrief gelegaliseerd door het plaatselijk gemeentebestuur

  8. Aantoonbare financiële zekerheid

   Een bewijs van aantoonbare financiële zekerheid in de vorm van:

   • Loonbrieven of salarisstrookjes van de laatste 3 maanden

              of

          

   • Een recent bankafschrift van de aanvrager


  9. Gele Koortsboekje

   U dient uw origineel Gele Koorts Boekje op zak te hebben bij aankomst. U dient het echter niet op te sturen voor uw visumaanvraag

  10. Kopie van de informatiepagina van het paspoort

   Een duidelijke fotokopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

  11. Uittreksel Strafregister

   Een kopie van een uittreksel uit het Strafregister. Dit moet:

   • Afgegeven zijn door de gemeente
   • Niet ouder zijn dan drie maanden

  12. Aanvraagformulier

   Twee volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren.

  13. VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  Visum quick check

  Bent u houder van een Belgisch paspoort? Kijk hier of u een visum nodig hebt voor uw bestemming.

  Alle landen bekijken

  Ophaaldienst

  Heeft uw aanvraag spoed...Gebruik de VisumCentrale ophaaldienst.  Een koerier van CIBT haalt uw documenten op, waar u ook bent. Onze snelle en simpele service garandeert dat uw visumaanvraag binnen een werkdag bij de ambassade ligt.

  Bel +32 2 770 07 71 om een afhaalafspraak te maken.

  Kies voor VisumCentrale

  Snel. VisumCentrale biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

  Makkelijk. De specialisten van VisumCentrale helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

  Veilig. VisumCentrale waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.