Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Papua Nieuw Guinea. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Papua Nieuw Guinea.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Papua Nieuw Guinea te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Papua Nieuw Guinea om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Papua Nieuw Guinea-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Papua Nieuw Guinea-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Recente reizen naar China
Houdt u er rekening mee dat aanvragers die de afgelopen 14 dagen in China zijn geweest geen toegang tot het land zullen krijgen vanwege de huidige situatie aangaande het coronavirus

Vereisten voor een zakenvisum voor Papua Nieuw Guinea Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 4. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Deze brief moet:

  • De naam en het adres van de uitnodigende partij bevatten
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • De datum van aankomst en vertrek aangeven
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een schema van dag tot dag

 6. Gele Koortsboekje

  Een kopie van het gele koorts certificaat is vereist indien de reiziger inreist vanuit een risicoland

 7. Medische verklaringen

  Een medisch attest is vereist waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus. Deze mag niet ouder zijn dan één week bij het indienen van de visumaanvraag

 8. Medische verklaring

  Een volledig ingevuld en ondertekend 'Medical Form' is vereist.

  Het 'Medical Form' is opgenomen in het VisumCentrale-aanvraagpakket

 9. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager

 10. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Belangrijke informatie

Recente reizen naar China
Houdt u er rekening mee dat aanvragers die de afgelopen 14 dagen in China zijn geweest geen toegang tot het land zullen krijgen vanwege de huidige situatie aangaande het coronavirus

Vereisten voor een toeristenvisum voor Papua Nieuw Guinea Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele lijmrestanten

 3. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager is vereist.

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een schema van dag tot dag

 5. Gele Koortsboekje

  Een kopie van het gele koorts certificaat is vereist indien de reiziger inreist vanuit een risicoland

 6. Medische verklaringen

  Een medisch attest is vereist waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus. Deze mag niet ouder zijn dan één week bij het indienen van de visumaanvraag

 7. Medische verklaring

  Een volledig ingevuld en ondertekend 'Medical Form' is vereist.

  Het 'Medical Form' is opgenomen in het VisumCentrale-aanvraagpakket

 8. Aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Met blokletters in zwarte of blauwe inkt ingevuld worden
  • Worden ondertekend door de aanvrager

 9. VisumCentrale-orderformulier

  Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.