Maak nu gebruik van VisumCentrale

 1. De snelheid.  VisumCentrale is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Angola. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Angola.
 2. Het gemak.  VisumCentrale, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Angola te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Angola om visa te verkrijgen voor inwonenden van België.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Angola-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Angola-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Angola Vereisten zakenvisum voor Belgische paspoorthouders

 1. Visumvoorwaarden

  Het aantal aanvragen dat eenzelfde persoon per jaar kan doen, is beperkt tot drie. Reizigers die meer dan drie keer per jaar naar Angola reizen, zijn verplicht een werkvisum aan te vragen met geldigheid van een jaar.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Een jaar na aankomstdatum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

 3. Aantoonbaar inwonerschap

  Een recto verso kopie van de verblijfsvergunning in België

 4. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 5. Introductiebrief

  Een introductiebrief van de werkgever in België is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Belgisch adres. Een voorbeeld Introductiebrief vindt u hier terug.

  Alle introductiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug.

 6. Uitnodigingsbrief

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • De paspoort details van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen en de lengte van het visum vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Stempel en handtekening van het te bezoeken bedrijf
   • Geadresseerd zijn aan het consulaat in Brussel
   • Vermelden dat de uitnodigende partij garant staat voor alle onkosten
   • Vergezeld zijn van een kopie van de identiteitskaart van de uitnodigende partij
   • Gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van bestemming
   • Uitgegeven zijn door een lokale autoriteit, in het land van bestemming

  • Bewijs van het reisarrangement

   Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket

  • Gele Koortsboekje

   Een origineel gele koorts certificaat plus een kopie hiervan, zijn vereist

  • Herhaalbezoekers

   Een kopie van uw oud gebruikt visum voor Angola indien u reeds eerder in Angola bent geweest.

  • Aanvraagformulier

   Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

   • Ingevuld worden worden met blokletters (kapitalen)
   • Ingevuld worden worden met met zwarte inkt
   • Een origineel exemplaar zijn van het aanvraagformulier. Stuur een e-mail met uw naam, adres en ordernummer naar [email protected] en wij sturen een aanvraagformulier naar u toe per post.

  • VisumCentrale-orderformulier

   Stuur het VisumCentrale orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

   De betaling wordt pas geïnd op het moment dat VisumCentrale uw gehele aanvraag heeft afgerond.

  Vereisten voor een toeristenvisum voor Angola Vereisten toeristenvisum voor Belgische paspoorthouders

  1. Visumvoorwaarden

   Het aantal aanvragen dat eenzelfde persoon per jaar kan doen, is beperkt tot drie. Reizigers die meer dan drie keer per jaar naar Angola reizen, zijn verplicht een werkvisum aan te vragen met geldigheid van een jaar.

  2. Paspoort

   Het paspoort van de aanvrager moet:

   • Een jaar na aankomstdatum nog geldig zijn
   • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
   • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen

  3. Aantoonbaar inwonerschap

   Een recto verso kopie van de verblijfsvergunning in België

  4. Pasfoto's

   Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

   • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
   • Een witte achtergrond hebben
   • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
   • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
   • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
   • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

  5. Aantoonbare financiële zekerheid

   Een kopie van een recent bankafschrift, met een banksaldo dat gelijk staat aan 200 Euros per dag dat u in dit land verblijft

  6. Bewijs van het reisarrangement

  7. Bewijs van het reisarrangement

   Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket

  8. Gele Koortsboekje

   Een origineel gele koorts certificaat plus een kopie hiervan, zijn vereist

  9. Minderjarigen

   Aanvragers onder de 18 jaar die onbegeleid reizen of met één ouder/voogd moeten tevens de volgende documenten aanleveren:

   • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders
   • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort of van de ID-kaart, van beide ouders

  10. Herhaalbezoekers

   Een kopie van uw oud gebruikt visum voor Angola indien u reeds eerder in Angola bent geweest.

  11. Aanvraagformulier

   Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

   • Ingevuld worden worden met blokletters (kapitalen)
   • Ingevuld worden worden met met zwarte inkt
   • Een origineel exemplaar zijn van het aanvraagformulier. Stuur een e-mail met uw naam, adres en ordernummer naar [email protected] en wij sturen een aanvraagformulier naar u toe per post.

  12. Kopie identiteitskaart

   Een recto verso kopie van uw identiteitskaart